Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 201. Κλασική Μηχανική Ι

Βιβλιογραφία

Βασικά εγχειρίδια:

Βοηθητικά βιβλία - Λυμένες ασκήσεις:

  • "Θεωρητική Mηχανική", M.R.Spiegel (σειρά Schaum's)
  • "Ασκήσεις Νευτώνιας Μηχανικής", Μ. Μιχαλοδημητράκη [Αρχείο PDF (26 MBytes)]
  • "Ασκήσεις Αναλυτικής Μηχανικής", Μ. Μιχαλοδημητράκη [Αρχείο PDF (26 MBytes)]

Προχωρημένη βιβλιογραφία:

Ιστοσελίδες: