Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 201. Κλασική Μηχανική Ι

Περιεχόμενο του μαθήματος

  1. Νόμοι του Νεύτωνα. Αδρανειακά συστήματα αναφοράς, αρχή σχετικότητας, μονοδιάστατη κίνηση, κινητική ενέργεια και έργο, δυναμική ενέργεια, διατηρητικές δυνάμεις (1 εβδομάδα).
  2. Κίνηση κοντά σε ισορροπία. Αρμονικός ταλαντωτής, αποσβυνόμενος ταλαντωτής, συντονισμός, ταλαντωτής με περιοδική δύναμη (1 εβδομάδα).
  3. Τριδιάστατα προβλήματα. Ροπή, στροφορμή, κεντρικές δυνάμεις, διατήρηση στροφορμής, τροχιές σε πεδίο κεντρικών δυνάμεων (2 εβδομάδες).
  4. Περιστρεφόμενα πλαίσια αναφοράς. Μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς, επιτάχυνση, φαινόμενη βαρύτητα, δύναμη Coriolis, εκκρεμές του Foucault (1 εβδομάδα).
  5. Συστήματα πολλών σωμάτων. Κέντρο μάζας, σχετικές συντεταγμένες, σύστημα κέντρου μάζας, ελαστικές κρούσεις, το πρόβλημα των δύο σωμάτων, πύραυλος, θεώρημα Virial. (2 εβδομάδες).
  6. Λαγκρανζιανή μηχανική. Λογισμός μεταβολών, αρχή του Hamilton, εξισώσεις Lagrange, εφαρμογές, ολοκληρώματα της κίνησης. (2 εβδομάδες)
  7. Χαμιλτονιανή μηχανική. Εξισώσεις Hamilton, θεώρημα Noether . (1 εβδομάδα)
  8. Στερεά σώματα. Περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, κύριοι άξονες αδράνειας, ροπές αδράνειας, γωνίες Euler, εξισώσεις Euler. (3 εβδομάδες).