Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 201. Κλασική Μηχανική Ι

Παλαιά Θέματα

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων μπορείτε να κατεβάσετε, σε μορφή αρχείου PDF, παλαιά θέματα εξετάσεων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους επιτυχόντες σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.

 • Ιούνιος 2009: Έδωσαν 119 φοιτητές και πέρασαν 49.
 • Σεπτέμβριος 2009: Έδωσαν 93 φοιτητές και πέρασαν 17.
 • Ιούνιος 2010: Έδωσαν 141 φοιτητές και πέρασαν 56.
 • Σεπτέμβριος 2010: Έδωσαν 77 φοιτητές και πέρασαν 22.
 • Ιούνιος 2011: Έδωσαν 132 φοιτητές και πέρασαν 66.
 • Σεπτέμβριος 2011: Έδωσαν 72 φοιτητές και πέρασαν 22.
 • Ιούνιος 2012: Έδωσαν 93 φοιτητές και πέρασαν 30.
 • Σεπτέμβριος 2012: Έδωσαν 70 φοιτητές και πέρασαν 30.
 • Ιούνιος 2013: Έδωσαν 92 φοιτητές και πέρασαν 19.
 • Φεβρουάριος 2015: Έδωσαν 39 φοιτητές και πέρασαν 2.
 • Ιούνιος 2015: Έδωσαν ~160 φοιτητές και πέρασαν ~70.
 • Σεπτέμβριος 2015: Έδωσαν 99 φοιτητές και πέρασαν 7.
 • Ιούνιος 2016: Έδωσαν 132 φοιτητές και πέρασαν 45.
 • Σεπτέμβριος 2016: Έδωσαν 84 φοιτητές και πέρασαν 15.
 • Φεβρουάριος 2017: Έδωσαν 32 φοιτητές και πέρασαν 19.
 • Ιούνιος 2017: Έδωσαν 176 φοιτητές και πέρασαν 80.
 • Ιούνιος 2018: Έδωσαν 236 φοιτητές και πέρασαν 65.