Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 201. Κλασική Μηχανική Ι

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2019

Tο μάθημα "ΦΥΣ-204. Κλασική Μηχανική Ι" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές που είναι εξοικειωµένοι µε τις θεµελιώδεις έννοιες της µηχανικής (ΦΥΣ-101), το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισµό (ΦΥΣ-111, ΦΥΣ-112, ΦΥΣ-113) και έχουν βασικές γνώσεις διαφορικών εξισώσεων (ΦΥΣ-211). Στις διαλέξεις εξετάζονται προβλήµατα σχετικά µε τη µηχανική ενός σωµατίου, συστηµάτων σωµατίων και στερεών σωµάτων. Επίσης εισάγονται οι µέθοδοι Lagrange και Hamilton.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις ειδικά για φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να μελετούν αυτόνομα μόνοι τους. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Τελική εξέταση: θα δοθεί τον Ιούνιο του 2019, και θα βαθμολογηθεί με άριστα το 10. Η τελική εξέταση θα καλύπτει όλην την ύλη του μαθήματος.

  • Και φέτος, για το πρώτο μισό του μαθήματος (αυτό που αφορά τη Νευτώνεια μηχανική) θα παρακολουθήσετε τις διαλέξεις θεωρίας μέσω του Mathesis. Πρέπει όλοι οι φοιτητές να εγγραφούν στο σχετικό μάθημα. Οι συνατήσεις μας στις προγραμματισμένες ώρες του μαθήματος θα γίνονται κανονικά, και αντί διαλέξεων θεωρίας θα δοθεί έμφαση στις ερωτήσεις κατανόησης, στις ασκήσεις, και στις εφαρμογές.

Γενικά

ΦΥΣ-204. Κλασική Μηχανική Ι
Ώρες: 6
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 4ο

Διδάσκων: Κ. Τάσσης
Γραφείο: 217 Κτίριο Φυσικής
e-mail: tassis@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Τετάρτη 11:00-13:00 Αίθουσα 3
Πέμπτη 13:00-15:00 Αμφιθέατρο Α
Παρασκευή 12:00-14:00 Αμφιθέατρο Α